تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٣
کابر:
تعداد بازدیدها: ٦٥٧

تونل انجماد سنتی

تونل های انجماد سنتی در مدت یک شیفت کاری 8 ساعته دمای هرگونه محصول را به 40- درجه سانتیگراد تغییر می دهد .
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٣
کابر:
تعداد بازدیدها: ٨٣١

تونل انجماد اسپیرال

تونل های اسپیرال در مدت یک شیفت کاری مشخص و بصورت چرخشی دمای هرگونه محصول را به 40- درجه سانتیگراد تغییر می دهد.
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٣
کابر:
تعداد بازدیدها: ٨٧٧

تونل انجماد IQF

تونل های IQF در مدت یک شیفت کاری مشخص و در زمان مورد نظری که برای آن تعریف می نمائیم دمای هرگونه محصول را به 40- درجه سانتیگراد تغییر می دهد .
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه​شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥
کابر:
تعداد بازدیدها: ١٣٨٦

تونل انجماد

تعریف تونل انجماد  : سالنی با قدرت سرمازایی بالا که می‌تواند کاهش دمای کالا (میوه ، گوشت ، ماهی و …)   مورد نظر را داشته باشد و موجب کریستالیزاسیون شود .