تاریخ درج: سه​شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥
آخرین ویرایش: ١٣٩٥/٧/٢٧
کابر:
تعداد بازدیدها: ١١٧٩ بازدید

تعریف تونل انجماد  : سالنی با قدرت سرمازایی بالا که می‌تواند کاهش دمای کالا (میوه ، گوشت ، ماهی و …)   مورد نظر را داشته باشد و موجب کریستالیزاسیون شود .

تونل انجماد موجب منجمد شدن کالا می شود

انواع تونل انجماد

تونل انجماد سنتی

تونل انجماد اسپیرال

تونل انجماد IQF