تاریخ درج: یکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥
آخرین ویرایش: ١٣٩٥/٨/١١
کابر:
تعداد بازدیدها: ٩٨٨ بازدید
معنی لغوی سردخانه ( The word means Cold Room)


سردخانه


معنی سردخانه در لغت نامه دهخدا


سردخانه. [ س َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) محلی است برای نگاهداری گوشت و ماهی و سایر مأکولات فاسدشدنی : مأکولات زمستانی و مخللات و سردخانه ها از شیرینی های گوناگون و شیرازهای نظیف. (ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 64).

معنی سردخانه به فارسی


سردخانه

محلی که آنرا با وسایل خاصی سرد نگاه دارند و در اشیائ فاسد شدنی ( گوشت گاو گوسفند و ماهی و میوه و غیره ) را حفظ کنند .


سردخانه

محلی دربسته و سرپوشیده با دمای پایین و ثابت برای نگهداری گوشت، میوه و سایر چیزهای فاسدشدنی.

معنی سردخانه به انگلیسی


اسم

 

fridge

یخچال برقی , خنک کننده , سردخانه , دستگاه مبرد

frig

یخچال برقی , سردخانه , دستگاه مبرد

refrigerator

یخچال برقی , سردخانه , دستگاه مبرد , یخچال , سرد خانه اشپز خانه