تاریخ درج: دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥
آخرین ویرایش: ١٣٩٥/٨/١١
کابر:
تعداد بازدیدها: ٧١٦ بازدید
نقش  فریون ها در گرمایش زمین چیست( What is Freon role in global warming)

طي دو ميليون سال گذشته متوسط سالانه دماي زمين چندين درجه سانتي‌گراد بالا و پايين رفته است. وقتي نور خورشيد به زمين مي‌رسد، اتمسفر و سطح زمين را گرم مي‌كند. بنابراين اتمسفر زمين حرارت آن را به صورت تابش‌هاي مادون قرمز باز مي‌تاباند. اين بازتاب‌ها توسط گازهاي متعددي از جمله گازكربنيك، متان، بخار آب و انواع كلروفلوركربن‌ها (CFC)ها مجدداً جذب شده و اتمسفر را گرم مي‌كند. اين محصور شدن امواج تقريباً شبيه به كار گلخانه در نگه داشتن گرما است. از اينرو اين  فرآيند را  اثر گلخانه‌اي مي نامند. بايد توجه داشت گرچه به دام اندازي تابش‌هاي مادون قرمز تا حدودي نيز در گلخانه پيش مي‌آيد اما فرآيند اصلي گرم كننده‌اي گلخانه، محدوديت سرد شدن آن از طريق محدوديت چرخش‌ هوا (باد) به علت بسته بودن محفظه شيشه‌اي است.

حدود 85% از كل گرمايش گلخانه‌اي در سطح كره زمين مربوط به وجود آب در اتمسفر است اما نگراني اصلي در مورد آن دسته از گازهايي است كه تا حدودي به علت فرآيندهايي با عامل انساني به وجود مي‌آيند و عمدتاً شامل متان، گازكربنيك، گازهاي CFC، اكسيدهاي ازت و ازون در لايه‌هاي پاييني درون تروپوسفر است كه همگي در سال‌هاي اخير به شدت در اتمسفر افزايش يافته است و به مقدار زيادي تابش‌هاي مادون قرمز منتشر شده از زمين را جذب مي‌كنند.

بررسي ها نشان مي دهد ، هرسال در نتيجه فرآيندهاي زيستي و فيزيكي مختلف مقدار زيادي كربن به صورت گازكربنيك به اتمسفر زمين وارد و از آن خارج مي‌شود كه در رأس آنها مي‌توان به سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي توسط انسان اشاره كرد. بر اساس تحقيقات انجام شده ، سهم نسبي عمده‌ترين گازهاي گلخانه‌اي كه منشأ آن انسان است شامل  CFC (25-15 درصد)، 1H (20-12 درصد)، O3 (8 درصد)، N2O (5 درصد) و گازكربنيك (60-50 درصد) مي شود.